Digital underskrift af PDF-dokument

Traditionelt set har dokumenter og papirer altid krævet en fysisk underskrift. Men med de muligheder og teknologier som vi har i dag, kan man underskrive mange dokumenter digitalt. Blandt andet populære filformater som PDF og Word.

Sikkerheden har længe været det springende punkt ifm. digital signering. Men sikkerheden er i dag blevet så avanceret, at elektronisk signering overholder de gængse sikkerhedsmæssige, juridiske og lovmæssige krav. Den digitale underskrift kan dermed bruges på lige fod med den fysiske underskrift.

Hvilken type PDF-dokumenter kan underskrives digitalt?

Flere og flere typer af dokumenter kan i dag underskrives digitalt.

Det er eks:

 • Aftaler
 • Ansættelseskontrakter
 • Bankdokumenter
 • Bilag
 • Erklæringer
 • Kontrakter
 • Købskontrakter
 • Lånedokumenter
 • Rapporter
 • Referater
 • Selvangivelser
 • Årsrapporter
 • og meget mere…

Ved at flytte underskrivelsesprocessen over digitalt, kan der spares mange ressourcer hos de danske virksomheder. Hvis vi tager en salgsvirksomhed som eksempel, så sender de store mængde kontrakter til underskrivelse hos kunderne. Her kan der spares flere papirgange frem og tilbage, da man ikke behøver at møde kunden fysisk for endelig underskrift på dokumenterne. Foruden tiden, sparer det dermed også store mængder papir, til gavn for miljøet.

Der er mange slags virksomheder der kan drage fordele af digital underskrifter. Det kan være alt lige fra eksempelvis finanssektoren, inkasso, revision, advokater og mange andre. Er der brug for underskrift på et dokument, kan det gøres digitalt i stedet.

Hvordan underskriver man så digitalt?

Bankerne har brugt det i et stukke tid. Her har man kunnet underskrive dokumenter med digital signatur og Nem-id. Men der findes dog også en række andre udbydere af løsninger til digital underskrift af dokumenter.

Visma Addo er et system til underskrivelse af dokumenter.

Vil du se hvordan det fungerer, kan du se hvordan du bl.a. kan lave digital underskrift af PDF på deres hjemmeside.

5 gode råd til forældrekøb

En del forældre vælger at hjælpe deres børn, ved at købe en bolig i en af de store studiebyer, for derefter at leje boligen ud til barnet. Det kaldes for et forældrekøb.

Det kan være en god måde at hjælpe børnene på, men der er dog også en række regler, som der skal være styr på, når du vil foretage et forældrekøb.

Her har vi samlet 5 gode råd til dig, der går og overvejer forældrekøb.

1. Må boligen udlejes?

Det er især lejligheder som handles som forældrekøb. Men ikke alle lejligheder må lejes ud. Så inden du investerer i en lejlighed, skal du sikre dig at du må leje forældrekøbet ud.

Du skal derfor tjekke med ejerforeningen eller andelsboligforeningen, om udlejning er imod foreningens vedtægter.

Ellers risikerer du at have en bolig, som du ikke må udleje.

2. Huslejen skal matche markedet

Når du vil udleje dit forældrekøb til barnet, kan du ikke bare sætte huslejen som du vil. Huslejen skal matche de gældende markedsvilkår for lejeboliger.

Vælger du ikke at følge dette, vil du blive beskattet af den eventuelle difference.

Et forældrekøb er derfor i høj grad mere en boligsikkerhed for barnet, end en billig studiebolig. Medmindre du som forælder tager beskatningen.

Der er dog ikke frit lejde, for hvis det kan blive betragtet som huslejeeftergivelse, og derfor en gave til barnet. Overskrifter det det skattefri gavebeløb, vil barnet blive beskattet her.

3. Lav en lejekontrakt

Det er en god idé at udforme en formel lejekontrakt, selvom det er dit eget barn der lejer boligen.

Det giver en sikring rent juridisk, da lejemålet juridisk set bare er et almindeligt lejeforhold mellem 2 parter. Juraen tager ikke højde for at det er forældre og barn.

Lejekontrakten skal derfor udarbejdes, så vilkår for lejemålet er på skrift.

En formel lejekontrakt vil også give lejeren mulighed for at søge boligsikring, da en officiel kontrakt er en betingelse for dette.

4. Beskatning og fradrag

Når du som forælder køber en bolig og lejer den ud til dit barn, skal du betale skat af dine lejeindtægter. Du kan dog også trække udgifter fra som fradag. Det gælder for eksempelvis ejendomsskat, vedligehold og reparationer.

5. Få en boligkøbsadvokat til at hjælpe

Forældrekøb er ofte en stor investering, og du kan derfor med fordel hyre en boligadvokat til at hjælpe. En boligadvokat har overblik over gældende regler, og kan sørge for at få et advokatforbehold med i købsaftalen.

Få hjælp til forældrekøb af boligadvokat.

5 hyppige skadedyr der invaderer danske boliger

Som husejer er der en lang række skadedyr, som kan finde på at angribe din bolig. Her ser vi på 5 af de mest hyppige skadedyr, og hvordan du kan sende dem på porten.

De fleste husejere har gennem tiden haft besøg af skadedyr. De kan være ærgerligt, og også gøre alvorlig skade på dit hus og have.

1) Muldvarp

Muldvarpen er den lille graver, som elsker at bo i din have. Flytter den først ind, får du hurtigt massevis af muldvarpeskud, og gerne på de steder, hvor du mindst vil have det.

Muldvarpen gør som sådan ikke skade på din køkkenhave og have. Det er en kødæder, og muldvarpen er derfor et problem for øjet. Skuddene pynter jo ligefrem ikke, og kan give problemer med eks. græsslåningen.

Sådan kan du bekæmpe muldvarpe

Den nemmeste måde at bekæmpe muldvarpe, er ved at bruge muldvarpefælder. Muldvarpesakse. En muldvarpesaks er en klapfælde, som du anbringer i muldvarpens gang, hvorefter den vil klappe om muldvarpen, når den rammer udløseren.

Tag en pind og stik stik den ned i jorden mellem et par muldvarpeskud. Prøv dig frem til du kan mærke jorden give efter. Det kan være muldvarpens gang. Herefter graver du gangen fri, så der lige er plads til at stille en muldvarpefælde derned. Sæt fælden så udløseren går på tværs af gangen.

Anbring nu en sort spand over hullet med en sten på. Fælden er mest effektiv, hvis det er mørkt. Tjek herefter fælden dagligt, og relokér eventuelt fælden.

Muldvarpebekæmpelsen bliver mest effektiv, hvis du anvender flere muldvarpesakse ad gangen.

2) Hvepsen

Hvepse / gedehams kan være voldsomt generende. Specielt når sommeren er ved at slutte og de flyver fra boet. Her vil de opsøge sukker og søde sager, og blive mere aggressive i deres sidste tid.

Hvis du vil undgå plagsomme hvepse, skal du forebygge tidligere på året. Det gør du ved at fjerne mindre hvepsebo på lofter, udhuse, tage, skure osv. Jo tidligere på året du kan tage dem, jo bedre. Så kig gerne efter ugentligt i april/maj måned, hvor dronningerne starter de nye kolonier op.

Store hvepsebo kan fjernes med gift eller ved at fjerne boet. Vær opmærksom på at de stikkende bæster forsvarer deres bo aggressivt, så måske der skal hyres en professionel bekæmper til dette.

3) Musen

Mus ser vældig sød og nuttet ud. Men den er et skadedyr, du ikke vil have indendøre. Mus kan nemlig ødelægge både isolering og gnave i ledninger og installationer, med efterfølgende øget brandrisiko.

Finder de vej til dit køkken, tager de gerne for sig af fødevarne, og kan udgøre en smitterisiko, da de kan medbringe bakterier.

Vil du slippe for besøg af mus, gælder det om at sikre dit hjem, så der ikke er adgangsmuligheder. Vær opmærksom på at en mus ikke kræver meget plads. Undgå at have dyrefoder og madvarer opbevaret ubeskyttet i skure, garage og udhuse.

Bekæmpelse af nærgående mus sker typisk ved brug af musefælder. Her findes en række forskellige slags. Der er den klassiske klapfælde, der klapper ned over musen og slår den ihjel. Og så er der en lang række andre fælder, som fanger musen levende, hvorefter du selv er nød til at slå den ihjel, eller udsætte den et sted langt fra dit hjem.

Gift til mus er også hyppigt brugt, da det er yderst effektivt. Giften placeres hvor musen ses eller høres. Musen lokkes til af lugten, og vil ved indtagelse lægge sig til at dø.

Det er også en mulighed at få en kat til bekæmpelse af mus. Katten er en naturlig musejæger, men kan selvfølgelig ikke tage musen, hvis den først er komme ind i mure og lofter.

4) Dræbersnegle

Dræbersneglene er nogle af de mest udbredte skadedyr i danske haver. Her gnaver den sig gennem afgrøder og prydplanter. Hvis den får lov.

En enkelt snegl kan formere sig op til 400 dræbersnegle på en sæson, så hvis du vil undgå den store snegleinvasion, er du nød til at bekæmpe dem.

Sæsonen strækker sig fra det tidlige forår og til efteråret. I denne periode skal du bekæmpe sneglene, for at holde dem fra din køkkenhave.

Der findes en lang række metoder til sneglebekæmpelse. Den mest effektive er at indsamle sneglene med håndkraft. Tag en tur i haven i de sene aftentimer, hvor sneglene begynder at komme frem. Put de fundne snegle i en spand og overhæld dem med kogende vand.

Det kan også være givtigt at bruge sneglegift. Specielt i drivhuset. Sneglegift er små piller, som drysses ud hvor sneglene findes. Giften indeholder et lokkemiddel, og når dræbersneglene spiser det, vil sneglene derefter holde op med at æde, og trække sig tilbage til skjulesteder under jorden, hvor de går til grunde.

5) Mår

Mår er endnu et skadedyr, der kan lave skade på dit hus. Du er normalt ikke i tvivl om, når den er flyttet ind. Mår larmer meget, og kan høres kradse, larme, skrabe og løbe rundt. Gerne om natten eller i de tidlige morgentimer.

En husmår graver rundt i din isolering, og kan finde på at gnave i elnet, med efterfølgende forøget brandrisiko.

Det er en rigtig ballademager, som du ikke ønsker i dit hus.

Den bekæmpes nemmest ved at forebygge. Sørg for at der ikke er adgang til loft og vægge. Luk huller af, klip buske og træer, så de ikke når helt op og ind til taget.

Oftest bruges en mårfælde til at fange husmåren i. Der puttes lokkemad i fælden, som lokker husmåren ind. Herefter skal husmåren så skaffes af vejen.

Du kan også prøve at skræmme husmåren væk med lys og lyd. Sæt en radio på loftet, der spiller høj musik. Stil evt. ungernes diskokugle derop, så der er et virvar af lys og lyd.

Hvis det ikke virker, kan det være nødvendigt at tilkalde hjælp hos en professionel.

Business Intelligence med Microsoft Power BI

Har du overvejet hvordan I kan udnytte data i din virksomhed, til at udvikle din forretning? Business Intelligence dækker over metoder til at udnytte de eksisterede data som I har i virksomheden, til at optimere, forbedre og videreudvikle forretningen.

Power BI kan bruges til at analyse jeres data, og kan visualisere disse i rapporter og dahsboards, som du kan gå til ledelsen med.

Kort fortalt kan Business Intelligence inddeles i tre faser:

 • Indsamling af data
 • Behandling af de indsamlede data
 • Visualisering og præsentation af data

Indsamling af data sker med baggrund i en række forskellige datakilder, som typisk er til rådighed i firmaet. Det kan i de allerede integrerede systemer, som eks.: ERP, CRM- eller salgssystemer. Det kan også være eksisterende besøgsdata, Excel eller noget helt andet. Det er mest effektivt vist dataindsamlingen kan ske automatisk, via integration til jeres systemer.

Behandlingen af de indsamlede data sker typisk i et Business Intelligence-system, hvor I udvælger de ønskede data, som så behandles efter en række opstillede logikker og grupperinger i BI-systemet.

Præsentation/visualisering er den sidste del af processen. Her skal der visuelt opstilles og genereres dashboards og rapporter, hvor dataene gøres mere overskuelige. Rapporterne kan så videresendes til ønskede interessenter i virksomheden.

Hvad er Microsoft Power BI?

Microsoft Power BI er en software til datavisualisering. Den bruges til den sidste del af BI-processen, hvor du skal visualisere data i rapporter og dahsboards. Rapporterne som laves i systemet kan du så tage videre i organisationen, dele på din hjemmeside, sociale profiler, konferenceoplæg  – you name it.

Power BI kommer med en række indbyggede skabeloner, som du kan bruge som udgangspunkt, når du skal visualisere din virksomheds data. Det er et fantastisk udgangspunkt til at lave flotte rapporter og præsentationer. Vil du nørde lidt dybere, kan man også skabe sine egne unikke visualiseringer via den indbyggede funktion til brugerdefinerede rapporter.

Når du er færdig med dine rapporter, har Power BI en række indbyggede funktioner, der gør det nemt at dele dine data med relevante interessenter. Det kan gøres tilgængeligt online, så de får det tilsendt i indbakken, eller det kan også ses real time på farten via både mobil eller desktop.

Vil du høre mere om Power BI?

Du kan høre mere om hvad Power BI kan, og hvad det er for en størrelse hos Microsoft.

Du kan også tage fat på et konsulenthus der tilbyder rådgivning om Power BI og business intelligence. Så kan de helt sikkert hjælpe dig videre med at skabe værdi med dine data.

8 (gode) råd til at fange regnbueørreder i Put & Take søen

Flyt dig rundt om søen

Når du fisker i Put & Take sø, kan det være godt at bevæge sig rundt om put & take søen. Skift plads, hvis der hvis du ikke mærker aktivitet. En af årsagerne til at du ikke fanger regnbue ørrederne, kan være at der ikke er fisk på dit fiskespot. Prøv dig frem på forskellige steder, og se om du kan finde regnbueørrederne.

Regnbue ørrederne befinder sig ikke nødvendigvis midterst Put & Take søen. De går lige så tit tæt på land.

Stå tidligt op

Ofte kan du opnå en fordel ved at stå tidligt op, og fiske fra morgenstunden. Det kan der være flere gode grunde til. Regnbue ørrederne er er endnu ikke blevet forstyrrede. Solens første lysstråler kan give god aktivitet. Og der er tit ikke så mange mennesker ved Put & Take søen på dette tidspunkt. Så du kan bedre komme til og få testet nogle steder af i søen.

Skift endeagn ind imellem

Fiskene i en Put & Take sø kan være svære at få til at hugge på. På dage kan de være ekstremt svære, andre dage er de aggressive og bider på næsten alt.

Mærker du ikke aktivitet, selv om du ved at der er fisk, skal du prøve at skifte endeagn ind imellem. Test forskellige smage og farver på din PowerBait. Prøv forskellige typer blink og spinnere. Fisk eventuelt med gummi agn, for at skabe en livagtig imitation af et af regnbueørredernes fødeemner.

Vejen til at finde frem til den rigtige agn er simpelt. Test. Test, test, test.

Det nytter ikke at fiske med samme agn hele dagen, hvis nu fiskene bare ikke gider denne agn på dagen.

Prøv varierende fiskedybder

Fiskene bevæger sig ofte rundt på bestemte spots i Put & Take søen, men kan også stille sig i bestemte dybder. Er det en dyb sø, er der mere vand at fiske af. Men fiskene kan også i en 2 meters Put & Take sø stå i bestemte dybder. Fisker du i overfladen og ørrederne står på bunden i en 3 meter dyb sø, fanger du formentligt ikke fisk denne dag.

Prøv dig lidt frem med forskellige dybder. I perioder går fiskene dybt og tæt ved bunden. Andre gange tæt ved overfladen. Og andre perioder går de i de mellemste vandlag.

Årstider og vandtemperatur spiller kraftig ind her. Som tommelfingerregel gælder følgende for disse perioder:

Forår
Regnbue ørrederne er mere aggressive og går de fleste steder i regnbueørreder.

Sommer
I solrige perioder vil fiskene ofte stå dybt, og gerne tæt på bunden hvor vandet er koldere.

Efterår
I de køligere efterårsmåneder når vandtemperaturen er faldet lidt, vil fiskene igen trives bedre, og jage føde de fleste steder i regnbueørreder.

Vinter
I de kolde vintermåneder er vandet ofte varmest på bunden, og her vil de fleste fisk opholde sig. Prøv derfor at fiske på bunden i kolde perioder.

Fanger andre lystfiskere fisk?

Hvis du ikke fanger ørreder, og nogle af de andre gør, så hold øje med hvilken slags agn de bruger. Tag eventuelt en snak med de andre lyst fiskere. Så kan du blive klogere på, hvad der virker på dagen.

De fleste lystfiskere vil gerne dele ud af deres erfaring, og hjælpe dig der ikke fanger fisk.

Klæd dig på efter din lokale vejrudsigt

Det rigtige tøj kan redde mange fisketure. Du får ikke en god tur, hvis du skal stå og fryse i timevis, eller bliver afkølet, fordi det pludseligt begynder at regne. Forbered dig hjemmefra. Tag et kig på din lokale vejrudsigt og vælg din beklædning ud fra vind, vejr og tempertaurforhold. Medbring eventuelt et ekstra lag, eller tag et ekstra lag tøj på hjemmefra. Det er altid lettere at tage et lag af, hvis det viser sig at blive for varmt.

Køb fiskejakke her

Vælg Put & Take-sø hvor der er sat fisk ud

En altafgørende faktor for dine fangstchancer er selvfølgelig om der er regnbue ørrederne i Put & Take søen. Du kan derfor øge dine chancer betydeligt, ved at researche lidt på forhånd hjemmefra. Kig på søernes hjemmesider eller Facebook-sider. Er der sat regnbue ørrederne ud for nyligt? Hvis ja, så er chancen noget større.

Hvor tit der sættes regnbueørreder ud varierer meget. Nogle søejere sætter ørreder ud i fiskesøen dagligt, andre ugentligt eller hver 14. dag.

Tjek om der er sat fisk ud. Så er øger du dine chancer betragteligt.

Vil du prøve en ny Put & Take sø? Så tag et kig på www.fiskesoerdanmark.dk.

IT drift

IT er en nødvendighed i dag for virksomheders kommunikation, drift og styring. Det er ofte tidskrævende at holde øje med virksomhedens IT og kan ofte være kilde til mange forskellige problemer.

Det er derfor en god idé at outsource virksomhedens IT drift til eksperter, der er klar med hurtig respons, teknikere, der altid er klar til hjælpe og overvågning af IT driften 24 timer i døgnet.

IT drift med teknikere og hurtig respons

Overvågning 24/7 betyder sikkerhed

Når IT-driften overvåges af eksperter 24/7 slipper dit firma for en masse unødvendigt arbejde og brug af ressourcer. I stedet kan der fokuseres på virksomhedens egentlige arbejde. Overvågning af IT-driften betyder, at der altid er nogen klar til at gribe ind, så snart der opstår problemer. Det giver en lang større sikkerhed og langt færre bekymringer i firmaet.

Hvis et firma skal fusioneres eller omlægges, gør en outsourcet overvågning af IT-driften, at ændringerne foregår gnidningsløst i langt de fleste tilfælde. Eksperter er klar til at hjælpe og sørger for, at problemer bliver løst så snart de opstår.

Hurtig løsning på problemer

Overvågning i realtid 24/7 resulterer i, at dit firma i mange tilfælde ikke når at opdage, at der er et problem. Når problemer bliver opdaget, bliver der reageret med det samme og med alle de ressourcer, der er behov for. Når ansvaret for IT-driften bliver overtaget af teknikere, er der fuldt fokus på at løse alle komplikationer så hurtigt som overhovedet muligt.

I langt de fleste tilfælde af overvågning af IT-drift er kunderne tilfredse for den hurtige reaktion. Med en virksomhed med eksperter, der sørger for IT-drift af andre virksomheder, er der aldrig fare for sygdom eller kurser, da der altid er en anden tekniker eller ekspert, der har mulighed for at tage over.

Ved overvågning af IT-drift er der også teknikere, der sidder parat til at hjælpe. Hvis der opstår problemer, der ikke kan løses på afstand, er der mulighed for at få en ekspert ud til virksomheden, der kan hjælpe.
Det gør også, at der oftest er support at få, hvis firmaet har problemer. Der er ved overvågning af IT-drift hurtig respons på spørgsmål eller behov for støtte fra eksperter.

Der er massere af fordele ved at få overvågning af IT-driften. Den afhængighed, de fleste virksomheder har af IT, gør, at det kan betale sig at sørge for eksperter, der overvåger 24/7 og altid er klart til at hjælpe, når der opstår problemer.

IT hosting

IT er en vigtig del af at drive en virksomhed. Dit firma er uden tvivl afhængig af, at IT driften fungerer, som den skal, uden problemer. De fleste dokumenter, oplysninger, kommunikationsværktøjer og vigtige data foregår elektronisk.

Alligevel er der ofte mange problemer kodet sammen med driften af IT. Nogle af disse problemer kan man komme uden om, ved at vælge en hostingløsning, der matcher dit firmas behov.

Har du den rette hostingløsning?

Mange ulemper ved egen IT drift

Mange firmaer har deres IT hjemme i virksomheden. Data og dokumenter ligger på virksomhedens egne servere og virksomheden har en IT afdeling, der står for den daglige drift. Der er mange ulemper forbundet med den form for løsning. Ofte er der mange uforudsete udgifter forbundet med driften. Der skal tages valg omkring hvilke software, der skal opdateres, hvornår der skal investeres i ny hardware og dit firma bliver derfor nødt til selv at være eksperterne inden for IT området.

Det er vigtigt at være beskyttet mod eventuelle cyberangreb fra hackere og derfor er antivirusprogrammer en god idé, men det kan være svært at helgardere sig. Andre problemer kan også være hardware, der crasher, får fugtskade eller andre fysiske problemer, fordi computerne ikke er beskyttet godt nok. Derfor er det en god idé at vælge ekstern hosting af firmaets IT.

Hostingløsninger med mange fordele

IT hosting foregår hos et firma, der hoster Jeres servere og hjemmesider. Hostingfirmaet har et datacenter, hvor der er sikkerhed omkring hardwaren, og hvor de opbevarer al din elektroniske data, dine dokumenter og firmaets oplysninger. Til gengæld er dit firmas data tilgængelig for dine medarbejdere over internettet. Det betyder, at der er eksperter, der står for driften af firmaets IT. Dit firma slipper derfor for selv at være eksperter på området, og i kan fokusere på selve jeres forretning, og det i er gode til.

En anden hostingløsning er Cloud Hosting. Princippet er det samme, hvor man betaler et hostingfirma for at stå for IT driften, men firmaets data bliver opbevaret i skyen i stedet, i et virtuelt datacenter, i stedet for i hardware. Fordelene ved Cloud Hosting er, at løsningen er skalerbar, hvilket betyder, at hvis dit firma pludselig får brug for mere plads, er det ikke noget problem. Jeres data bliver ved Cloud Hosting også tilgængeligt for firmaet via internettet.

Begge løsninger er ofte besparende for firmaet, da der for det første ikke er uforudsete udgifter. I betaler for forbrug pr. måned og slipper for udgifterne til at drive en IT afdeling. Det er derfor en idé at overveje, hvilken hostingløsning, der bedst vil fungere for dit firma.

Læs mere om IT-hosting:

IT Hosting i skyen

At vedligeholde it-systemerne i virksomheden kan være kompliceret og en meget kompleks opgave for en virksomhed. Det er oftest forbundet med store omkostninger hvis hardwaren skal udskiftes på grund af tilpasning til virksomhedens størrelse. Hvis man som virksomhed vælger at have sine egne servere, kan disse risikere at gå ned 24 timer i døgnet, hvilket medfører at virksomheden kan være tvunget til at have it-medarbejdere på arbejde hele døgnet, samtidig med at medarbejderne hele tiden skal være opdateret på den nyeste viden, hvilket kan være lig med store omkostninger for virksomheden.

Cloud hosting er det nye buzz word

Der er dog andre muligheder, end den for virksomheden meget komplekse og ofte også meget dyre løsning ved at have sine egne servere. En af mulighederne er at hoste sin it i skyen, hvor serverne er placeret på virtuelle servere som er en del af et netværk der er muligt at tilgå via internettet.
En af de helt store fordele ved cloud hosting er at it-løsningen bliver skalerbar, hvilket betyder at ens virtuelle server kan tilpasses efter behov, uagtet om virksomheden vækster eller har behov for at mindske it kapaciteten.

Slut med unødvendige it-udgifter

Ved at hoste virksomhedens it i skyen, så betaler man kun for det som virksomheden anvender. Ingen udgifter til it server plads som ikke anvendes, men en løbende regulering af behovet og pladsen. Derhjemme betaler man heller ikke vand for to brusebade, hvis man kun har taget et brusebad, det samme er tilfældet med en hostet it løsning.

En af de helt store fordele ved at hoste sin it i skyen og få en ekstern virksomhed til at stå for it-driften, oftest sørger de også for at de forskellige it-systemer spiller sammen optimalt og så vidt muligt får integreret de forskellige systemer i hinanden. Dette sikrer at virksomhedens it kan køre perfekt i det daglige, således at virksomheden udelukkende skal fokusere på at skabe værdi for dem og deres kunder.

Læs også: Morgendagens krav til en dataplatform

Værdipleje

Værdipleje er et produkt som mange, hvis ikke alle danske banker tilbyder. En service hvor de håndterer det hele og arbejder på at give dig det bedste afkast.

Når man skal investere penge og øge sin formue, kan man enten vælge at gøre det selv eller lade bankerne håndtere midlerne for en. Ved værdipleje er det banken som står for ansvaret og fordelingen af dine penge.

Den helt normalt fremgangsmåde ved værdipleje er, at du får fastlagt din risikoprofil og tidshorisont i samarbejde med din bankrådgiver. Det vil så være det fremtidige udgangspunkt for banken, når dine penge skal placeres på kapitalmarkederne.

Alle banker har forskellige historiske afkast, alt efter hvilken profil og tidshorisont du vælger. Du bør derfor have den for øje, hvis du gerne vil i gang med værdipleje hos banken. Det kunne jo være det påvirkede den løsning du valgte.

Det bør du vide om værdipleje

En af de centrale aspekter inden for værdipleje og investeringer generelt er, at risiko og afkast følges ad. Du vil derfor se i diverse tabeller og oversigter, at dem der løber de største risici også får de bedste afkast over 5 eller 10-årige perioder

Nu skal det ikke tvinge dig til risikovillighed, for du skal vælge den løsning du er mest tryg ved. Banken kommer jo til at løbe en risiko på dine vegne, hvis det er hvad du vælger.

Det er vigtigt at vide, du betaler gebyrer for den service som banken yder. De formøbler dine penge og det kan man derfor ikke indvende noget imod. Det er bare centralt at du ved præcis hvor store disse omkostninger er.

Følg udviklingen i netbanken

Det er blevet standard at du kan følge udviklingen i din egen netbank. Nu kan du efterhånden ordne alle dine bankforretninger på nettet og man må sige at landets banker har taget Internettet til sig.

Det samme gør sig gældende med deres pleje af dine værdier. Hvordan deres oversigter/porteføljer er bygget op variere, men du kan normalt følge udviklingen tæt og på daglig basis.

Det giver tryghed og gennemsigtighed for dig som kunde, da det trods alt er dine penge som er på spil. Dermed sagt at du altid kan træde til, hvis du gerne vil ændre kurs.

Mulighederne er mange og værdiplejen er et godt produkt for de danskere, der enten ikke kan eller vil investere deres egne penge i aktier, obligationer, valuta og lignende.

Minimalistisk typehus

Typehuse er rigtig udbredte i hele Danmark og de bliver fremstillet ud fra standard mål. Det gør de i rigtig mange forskellige varianter, typer og stilarter. De minimalistiske typehuse er én af disse; typisk meget simple og stilrene i deres udseende.

Det betyder at husets facade kommer til at være ret stilfuldt og uden væsentlige skæve vinkler eller detaljer. Hvis du generelt er meget til den minimalistiske indretning, kan det kun anbefales at du vælger et typehus, der er i tråd med dette.

Den minimalistiske indretning af typehuset betyder, at du kun har hvad der er strengt nødvendigt i rummet. I køkkenet er det meste altså gemt væk bag skabe og låger, så rummet fremstår så simpelt som muligt.

Det står i skarp kontrast til fx. det franske landkøkken der har en anden charme og hygge over sig, og hvor tingene gerne må være fremme, og være en del af designet.

Hvad man er til som boligejer er meget forskelligt og du bør altid have dine præferencer i baghovedet. Det er i hvert fald sjældent en god idé at kombinere to vidt forskellige stilarter, når vi snakker arkitektur og indretning indenfor.

Simpelt og enkelt typehus til hele familien

Minimalismen er kendetegnet ved at have stort fokus på det enkle og simple. Det er altså hvad du kan forvente, hvis du vælger et minimalistisk typehus. Du skal ikke forvente mange detaljer i arkitekturen, eller opbygningen inden for.

De bliver fremstillet med et klart fokus på det praktiske og funktionelle i hjemmet. Det er nemlig hvad mange forstår minimalisme i den brede forstand. At de mange finurligheder og detaljer, bliver erstattet af de mere funktionelle og enkle prioriteter.

Om du er til et minimalistisk typehus afhænger i sidste ende af din personlighed. Hvad du kan lige som person. Der er mange forskellige husvarianter og arkitekttoniske valgmuligheder på markedet. Nu har du fået et indblik af, hvad du kan forvente ved denne typehusvariant.

Man kan argumentere for at færre detaljer i hele byggeprocessen bør gøre, at den kommer til at gå hurtigere og blive billigere. Om den teori altid holder i praksis er mere tvivlsomt. Typehuse er som udgangspunkt seriefremstillede, så man kan ikke altid drage den parallel.

Uanset hvad du finder frem til, vil rådet herfra være at du skal undersøge flere muligheder, inden du beslutter dig 100 %. Du bør tage til forskellige udstillingshuse for at se forskellige byggestile og varianter. Det giver dig et velfunderet grundlag for din beslutning. Det er de færreste danskere der er helt sikre på hvad de vil have, uden at have undersøgt markedets muligheder først.

Så er du i hvert fald en meget beslutsom og bestemt person – hvilket harmonerer meget godt med minimalismen!

Overvej et funkishus

En hustype som går ind under kategorien minimalistisk, er funkishuset. Et funkishus er let og simpelt indrettet, og holdt med helt rene linjer, med fokus på det praktiske og funktionelle.

Et funkishus er typisk udformet meget firkantet, og med helt rene linjer. Funkis huse er typisk helt hvide, både udvendigt og indvendigt, og passer godt til den moderne familie, hvor der er fokus på et flot, simpelt og funktionelt hjem, hvor der er plads til hele familien.

Men én ting er den arkitektoniske stil retning, der er kendetegnende ved funkishuse, noget andet er hvordan man vælger at indrette huset indvendigt. Det er nemlig meget afgørende for, at du kan føle dig hjemme og godt til rette i huset.

Funkishuse fås også som typehuse, hvor du kan vælge mellem forskellige standardiserede modeller, og evt. justere lidt i grundplanen, hvis du ønsker indretningen på en anden måde end ”skabelonen”. Men mulighed for at sætte sit eget præg på funkis typehuset, gør at du kan bygge et nyt minimalistisk hus, som slet ikke virker standardiseret, men er jeres helt eget.