Business Intelligence med Microsoft Power BI

Har du overvejet hvordan I kan udnytte data i din virksomhed, til at udvikle din forretning? Business Intelligence dækker over metoder til at udnytte de eksisterede data som I har i virksomheden, til at optimere, forbedre og videreudvikle forretningen.

Power BI kan bruges til at analyse jeres data, og kan visualisere disse i rapporter og dahsboards, som du kan gå til ledelsen med.

Kort fortalt kan Business Intelligence inddeles i tre faser:

  • Indsamling af data
  • Behandling af de indsamlede data
  • Visualisering og præsentation af data

Indsamling af data sker med baggrund i en række forskellige datakilder, som typisk er til rådighed i firmaet. Det kan i de allerede integrerede systemer, som eks.: ERP, CRM- eller salgssystemer. Det kan også være eksisterende besøgsdata, Excel eller noget helt andet. Det er mest effektivt vist dataindsamlingen kan ske automatisk, via integration til jeres systemer.

Behandlingen af de indsamlede data sker typisk i et Business Intelligence-system, hvor I udvælger de ønskede data, som så behandles efter en række opstillede logikker og grupperinger i BI-systemet.

Præsentation/visualisering er den sidste del af processen. Her skal der visuelt opstilles og genereres dashboards og rapporter, hvor dataene gøres mere overskuelige. Rapporterne kan så videresendes til ønskede interessenter i virksomheden.

Hvad er Microsoft Power BI?

Microsoft Power BI er en software til datavisualisering. Den bruges til den sidste del af BI-processen, hvor du skal visualisere data i rapporter og dahsboards. Rapporterne som laves i systemet kan du så tage videre i organisationen, dele på din hjemmeside, sociale profiler, konferenceoplæg  – you name it.

Power BI kommer med en række indbyggede skabeloner, som du kan bruge som udgangspunkt, når du skal visualisere din virksomheds data. Det er et fantastisk udgangspunkt til at lave flotte rapporter og præsentationer. Vil du nørde lidt dybere, kan man også skabe sine egne unikke visualiseringer via den indbyggede funktion til brugerdefinerede rapporter.

Når du er færdig med dine rapporter, har Power BI en række indbyggede funktioner, der gør det nemt at dele dine data med relevante interessenter. Det kan gøres tilgængeligt online, så de får det tilsendt i indbakken, eller det kan også ses real time på farten via både mobil eller desktop.

Vil du høre mere om Power BI?

Du kan høre mere om hvad Power BI kan, og hvad det er for en størrelse hos Microsoft.

Du kan også tage fat på et konsulenthus der tilbyder rådgivning om Power BI og business intelligence. Så kan de helt sikkert hjælpe dig videre med at skabe værdi med dine data.