IT drift

IT er en nødvendighed i dag for virksomheders kommunikation, drift og styring. Det er ofte tidskrævende at holde øje med virksomhedens IT og kan ofte være kilde til mange forskellige problemer.

Det er derfor en god idé at outsource virksomhedens IT drift til eksperter, der er klar med hurtig respons, teknikere, der altid er klar til hjælpe og overvågning af IT driften 24 timer i døgnet.

IT drift med teknikere og hurtig respons

Overvågning 24/7 betyder sikkerhed

Når IT-driften overvåges af eksperter 24/7 slipper dit firma for en masse unødvendigt arbejde og brug af ressourcer. I stedet kan der fokuseres på virksomhedens egentlige arbejde. Overvågning af IT-driften betyder, at der altid er nogen klar til at gribe ind, så snart der opstår problemer. Det giver en lang større sikkerhed og langt færre bekymringer i firmaet.

Hvis et firma skal fusioneres eller omlægges, gør en outsourcet overvågning af IT-driften, at ændringerne foregår gnidningsløst i langt de fleste tilfælde. Eksperter er klar til at hjælpe og sørger for, at problemer bliver løst så snart de opstår.

Hurtig løsning på problemer

Overvågning i realtid 24/7 resulterer i, at dit firma i mange tilfælde ikke når at opdage, at der er et problem. Når problemer bliver opdaget, bliver der reageret med det samme og med alle de ressourcer, der er behov for. Når ansvaret for IT-driften bliver overtaget af teknikere, er der fuldt fokus på at løse alle komplikationer så hurtigt som overhovedet muligt.

I langt de fleste tilfælde af overvågning af IT-drift er kunderne tilfredse for den hurtige reaktion. Med en virksomhed med eksperter, der sørger for IT-drift af andre virksomheder, er der aldrig fare for sygdom eller kurser, da der altid er en anden tekniker eller ekspert, der har mulighed for at tage over.

Ved overvågning af IT-drift er der også teknikere, der sidder parat til at hjælpe. Hvis der opstår problemer, der ikke kan løses på afstand, er der mulighed for at få en ekspert ud til virksomheden, der kan hjælpe.
Det gør også, at der oftest er support at få, hvis firmaet har problemer. Der er ved overvågning af IT-drift hurtig respons på spørgsmål eller behov for støtte fra eksperter.

Der er massere af fordele ved at få overvågning af IT-driften. Den afhængighed, de fleste virksomheder har af IT, gør, at det kan betale sig at sørge for eksperter, der overvåger 24/7 og altid er klart til at hjælpe, når der opstår problemer.

IT hosting

IT er en vigtig del af at drive en virksomhed. Dit firma er uden tvivl afhængig af, at IT driften fungerer, som den skal, uden problemer. De fleste dokumenter, oplysninger, kommunikationsværktøjer og vigtige data foregår elektronisk.

Alligevel er der ofte mange problemer kodet sammen med driften af IT. Nogle af disse problemer kan man komme uden om, ved at vælge en hostingløsning, der matcher dit firmas behov.

Har du den rette hostingløsning?

Mange ulemper ved egen IT drift

Mange firmaer har deres IT hjemme i virksomheden. Data og dokumenter ligger på virksomhedens egne servere og virksomheden har en IT afdeling, der står for den daglige drift. Der er mange ulemper forbundet med den form for løsning. Ofte er der mange uforudsete udgifter forbundet med driften. Der skal tages valg omkring hvilke software, der skal opdateres, hvornår der skal investeres i ny hardware og dit firma bliver derfor nødt til selv at være eksperterne inden for IT området.

Det er vigtigt at være beskyttet mod eventuelle cyberangreb fra hackere og derfor er antivirusprogrammer en god idé, men det kan være svært at helgardere sig. Andre problemer kan også være hardware, der crasher, får fugtskade eller andre fysiske problemer, fordi computerne ikke er beskyttet godt nok. Derfor er det en god idé at vælge ekstern hosting af firmaets IT.

Hostingløsninger med mange fordele

IT hosting foregår hos et firma, der hoster Jeres servere og hjemmesider. Hostingfirmaet har et datacenter, hvor der er sikkerhed omkring hardwaren, og hvor de opbevarer al din elektroniske data, dine dokumenter og firmaets oplysninger. Til gengæld er dit firmas data tilgængelig for dine medarbejdere over internettet. Det betyder, at der er eksperter, der står for driften af firmaets IT. Dit firma slipper derfor for selv at være eksperter på området, og i kan fokusere på selve jeres forretning, og det i er gode til.

En anden hostingløsning er Cloud Hosting. Princippet er det samme, hvor man betaler et hostingfirma for at stå for IT driften, men firmaets data bliver opbevaret i skyen i stedet, i et virtuelt datacenter, i stedet for i hardware. Fordelene ved Cloud Hosting er, at løsningen er skalerbar, hvilket betyder, at hvis dit firma pludselig får brug for mere plads, er det ikke noget problem. Jeres data bliver ved Cloud Hosting også tilgængeligt for firmaet via internettet.

Begge løsninger er ofte besparende for firmaet, da der for det første ikke er uforudsete udgifter. I betaler for forbrug pr. måned og slipper for udgifterne til at drive en IT afdeling. Det er derfor en idé at overveje, hvilken hostingløsning, der bedst vil fungere for dit firma.

Læs mere om IT-hosting:

IT Hosting i skyen

At vedligeholde it-systemerne i virksomheden kan være kompliceret og en meget kompleks opgave for en virksomhed. Det er oftest forbundet med store omkostninger hvis hardwaren skal udskiftes på grund af tilpasning til virksomhedens størrelse. Hvis man som virksomhed vælger at have sine egne servere, kan disse risikere at gå ned 24 timer i døgnet, hvilket medfører at virksomheden kan være tvunget til at have it-medarbejdere på arbejde hele døgnet, samtidig med at medarbejderne hele tiden skal være opdateret på den nyeste viden, hvilket kan være lig med store omkostninger for virksomheden.

Cloud hosting er det nye buzz word

Der er dog andre muligheder, end den for virksomheden meget komplekse og ofte også meget dyre løsning ved at have sine egne servere. En af mulighederne er at hoste sin it i skyen, hvor serverne er placeret på virtuelle servere som er en del af et netværk der er muligt at tilgå via internettet.
En af de helt store fordele ved cloud hosting er at it-løsningen bliver skalerbar, hvilket betyder at ens virtuelle server kan tilpasses efter behov, uagtet om virksomheden vækster eller har behov for at mindske it kapaciteten.

Slut med unødvendige it-udgifter

Ved at hoste virksomhedens it i skyen, så betaler man kun for det som virksomheden anvender. Ingen udgifter til it server plads som ikke anvendes, men en løbende regulering af behovet og pladsen. Derhjemme betaler man heller ikke vand for to brusebade, hvis man kun har taget et brusebad, det samme er tilfældet med en hostet it løsning.

En af de helt store fordele ved at hoste sin it i skyen og få en ekstern virksomhed til at stå for it-driften, oftest sørger de også for at de forskellige it-systemer spiller sammen optimalt og så vidt muligt får integreret de forskellige systemer i hinanden. Dette sikrer at virksomhedens it kan køre perfekt i det daglige, således at virksomheden udelukkende skal fokusere på at skabe værdi for dem og deres kunder.

Læs også: Morgendagens krav til en dataplatform

Etablering af IT sikkerhed i virksomheden

Råd og principper som bør følges, når IT sikkerheden i virksomheden skal på plads..

Træn medarbejderne i IT sikkerhedsprincipper

Etablere nogle grundlæggende sikkerhedsfunktioner, praksis og politik for de ansatte , såsom at kræve stærke passwords. Det er også vigtigt at etablere passende internettet retningslinjer og sikkerhedspolitikker.

Beskyt dine dataer, computere og netværk fra cyber-angreb

Hold computerne rene:  her er det vigtigt at købe den nyeste sikkerhedssoftware, webbrowser, og operativsystem, som beskytter i mod virus, malware og andre online trusler. Sæt dit antivirus software til at køre en scanning efter hver opdatering. Installer andre vigtige softwareopdateringer, så snart de er tilgængelige. Det er ofte en ret teknisk udfordring om tager tid. Derfor vil det ofte være en fordel at søge rådgivning hos nogle professionelle IT sikkerhedsfolk.  Dette er den optimale løsning, hvis du vil være helt sikker på, at din virksomhed er bedst mulig beskyttet mod udefrakommende cyber-angreb.

Benyt altid en firewall

En firewall er et sæt forbundet programmer, som forhindrer udefrakommende i at få adgang til data på dit private netværk . Sørg for, at alle computernes firewall er aktivere! Hvis medarbejderne arbejder hjemmefra, skal du sikre dig, at deres hjemmearbejdsplads også er beskyttet via en firewall.

Foretag sikkerhedskopier af vigtige forretningsinformationer

Husk altid regelmæssigt at tage backup af data på alle computere. Kritiske data omfatter typisk tekstdokumenter, elektroniske regneark, databaser , finansielle filer mm. Sørg for at sætte en automatisk backtup, hvis det er muligt eller gem dine data via en cloud løsning i ”skyen”

Sikker WiFi-netværk

Hvis du har et WiFi-netværk på arbejdspladsen, så sørg for at det er sikret, krypteret og skjult. Password beskyt adgangen til routeren.

Ekstra fokus på finansielle transaktioner og bankoplysninger..

Du kan lave yderligere sikkerhedsforanstaltninger ift. beskytte det mest sårbare data, det vil ofte være bankoplysninger og kundeoplysninger. Isoler gerne dit betalingssystem fra de øvrige systemer på dit netværk.  Hvis du har adgang til følsomme oplysninger er det igen en god idé, at overveje IT konsulenter, som er specialiseret i IT sikkerhed.

It-serviceaftale

En it-serviceaftale kan være et godt bidrag til virksomhedens drift, som kan medføre mindre forstyrrelser og hurtigere hjælp, når der opstår problemer.

Der findes mange former for serviceaftaler på markedet og inden for IT betyder det, at du begrænser alvorlige krisesituationer i virksomheden. Det kan være nedbrud eller alvorlige it-problemer, der kræver hurtig ageren. Det får du med en it-serviceaftale hvor køen kan springes over og du kan få øjeblikkelig betjening.

Det er en af de primære årsager til at tegne en it-serviceaftale. Du vil typisk få en konsulent tilknyttet, der kan løse de problemer og opgaver der er i virksomheden.

Det vil i mange sammenhænge være en god løsning, da det er markant billigere end at hyre en fast it-medarbejder til at varetage sikkerhed og service.

Det bidrager med fleksibilitet, da du kun betaler for det du har behov for. Da mange virksomheder har en begrænset mængde it-opgaver, er det bedre at få tilknyttet en it-virksomhed på konsulentbasis.

Serviceaftale der giver hurtig support

De fleste virksomhedsejere er bekendte med risikoen for, at systemer eller it-driften svigter. Det kan få store konsekvenser og det er derfor vigtig med hurtig adgang til support.

Et nedbrud kan medføre utilfredse kunder, lønomkostninger til medarbejdere der er sat ud af spillet og meget mere. En it-serviceaftale vil give dig muligheden for hurtig support og derfor bidrage til en stabil drift.

Hvilke garantier de forskellige konsulentfirmaer tilbyder varierer, men du bør vælge udbydere der lover at påbegynde problemløsningen i løbet af få timer. Inden for it-branchen tæller hvert minut og der er stor forskel på om problemet løses inden for 3 timer eller 3 dage.

Du bør derfor sørge for at din serviceaftale indebærer hurtig it support, så du kan mindske konsekvenserne ved de problemer der måtte opstå

Undgå ekstra omkostninger og ventetid med en it-serviceaftale

Der er mange fordele ved at tegne en it-serviceaftale og du kan her få et indblik i flere af disse. To af de mest centrale er, at du undgå ekstra omkostninger, fordi et nedbrud tager lang tid at få løst.

Derudover vil du undgå ventetid og få adgang til hurtig problemløsning hos din samarbejdspartner.

Det er ikke kun ved problemer og kriser, at en serviceaftale er et godt supplement til it driften. Vedligeholdelse er en anden del af aftalen hos mange udbydere. De kan også være forbundet med jævnlige konsulentbesøg og god kontrol over virksomhedens ressourceforbrug.

Der findes flere former for it-serviceaftaler og det er vigtigt du får sammensat en aftale, der matcher til virksomhedens behov. Det kan du gøre ved at tage kontakt til diverse udbyder og forklare dine ønsker.

It-outsourcing

Danske virksomheder er under mere og mere konkurrence fra indenlandske og udenlandske firmaer. Det giver et stort behov for at optimere effektiviteten og ressourcerne. Til dette formål kan it-outsourcing være et godt initiativ.

Der er mange former for outsourcing og i takt med at it spiller en mere og mere fremtrædende rolle i den globaliserede verden, bliver det betydningsfuldt at have en effektiv, sikker og stabil it-drift.

Har du it-opgaver i virksomheden, men den manglende viden, erfaring eller ressourcer, så bør du helt sikkert overveje outsource jeres it. Det er forbundet med mange fordele og kan i sidste ende gøre virksomheden mere konkurrencedygtig.

Fordele ved outsourcing af IT

Der er mange fordele ved at outsource sin IT, specielt hvis man finder en kompetent samarbejdspartner. En partner der har specialiseret sig i at tilbyde dig gode og professionelle løsninger.

Mange danske virksomheder laver it-outsourcing for at spare penge, det er nemlig muligt i mange tilfælde. Lande som Indien, Ukraine og mange flere, har generelt et lavere lønniveau og det er en klar fordel.

Det er dog ikke kun ved outsourcing af din IT til mindre udviklede og lavtlønnede lande, at der kan vindes terræn i forhold til konkurrenterne.

For at give dig et indblik i de mange fordele ved it-outsourcing og grunde til at benytte dig af muligheden, har vi opstillet en række af disse nedenfor:

  • Større sikkerhed af drift og data – jævnlige backups
  • Overvågning af backups
  • Mailsystem
  • Fri trafik
  • Besparelser via lavere lønninger og/eller stordriftsfordele
  • Større effektivitet – fokuser på det du er bedst til
  • Licenser til nyeste systemer
  • IT platform i certificeret miljø
  • Mindre fokus på it driften

Der er rigtig mange fordele der kan komme i spil, men det er ikke altid du kan opnå dem alle hos samme udbyder. Specielt fordi det afhænger meget af, hvilken form for it-outsourcing du ønsker.

Om det skal være til et dygtig dansk firma og hvilke arbejdsopgaver der skal varetages.

Der kan dog ikke være tvivl om at outsourcing er et rigtig godt initiativ for mange virksomheder, som enten mangler viden, erfaring eller ressourcer på området.

Teknologien er blevet en vigtig del af erhvervslivet og danske virksomheder. Der er derfor al mulig grund til at tage din it-drift og data meget seriøst.

Vigtigheden af IT varierer meget fra virksomhed til virksomhed, men har du brug for hjælp til de daglige arbejdsopgaver, vil it-outsourcing være en oplagt mulighed.