Trin for trin – sådan lægger du dine egne fliser

Det kan være en dyr fornøjelse at få en professionel fagmand til at lægge dine fliser, og med det rette værktøj og håndelag, kan de fleste lægge sine egne fliser i haven, og opnå et fint og holdbart resultat, hvis de enkelte trin følges.

Den første og vigtigste ting, når du vil lægge dine egne fliser, er underlaget. Hvis der ligger sten eller grus på jorden, kan man lægge stabilgrus direkte herpå, men hvis der ligger muldjord, skal dette fjernes først. Stabilgruset bruges for at gøre underlaget plan. Der anbefales et lag på 15 cm eller tykkere, hvis fliserne skal lægges i en indkørsel eller andre steder, hvor der kører biler. Til at komprimere gruset, kan man leje en pladevibrator hos forhandlere af belægningssten eller hos byggemarkeder.

Når underlaget er på plads, skal jorden afrettes. Det gør man for at på en jævn og plan flisebelægning. Der er flere måder, at gøre det på, men oftest gøres det ved at anbringe et lag læggegrus på cirka 5 cm oven på stabilgruset, som måles ved hjælp af snore som er sat op i en højde på 10 cm over belægningen. Man anbringer nu lægter i gruset, så de er placeret 5 cm under snorene. Det overflødige læggegrus kan nu nemt trækkes af med et bræt. Da dette er en omfattende proces, bør man kun afrette det område, man kan lægge samme dag, da laget kan blive ujævnt over natten af regnvejr eller fodspor.

Nu er stenene klar til at blive lagt. Som hovedregel skal fugerne mellem stenen flugte i to retninger, for at give det smukkeste resultat. Når stenene lægges, kan der benyttes snore, til at holde vinklen, og for at sikre at belægningen bliver lige i begge retninger. Det anbefales at man laver en fugeafstand på cirka 3 mm. Hvis fugen er for smal, kan der ikke komme sand ned mellem stenene, men der kan komme vand derned, hvilket kan skade fliserne på længere sigt. Hvis fugen derimod er for bred vil belægningen blive ujævn, fordi trykket mellem stenene bliver forkert.

På belægninger med trafik, som for eksempel indkørsler, stier eller terrasser, er det en god idé at benytte en kantsikring, så man mindsker risikoen for at fliserne skrider ud. En kantsikring hjælper også i forbindelse med vibrering i området. Til sidst bruger man fugesand til at fylde fugerne, og belægningen bliver kørt over med pladevibratoren igen.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *